AIDS RİSKİ !

HIV/AIDS dünyada ve Türkiye’de hızla yayılırken, hastalığı bulaştırma riski yüksek olan kuaför ve berberlerin söz konusu hastalığın bulaşma yolları ve bundan nasıl korunulabileceği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı belirlendi. Araştırma sonucunda kuaför ve berberlere şu önerilerde bulunuldu:


Süleyman Demirel Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinin Isparta’daki berber, kuaför ve güzellik salonlarında yaptığı araştırma, bu meslekleri icra edenlerin HIV’in bulaşma ve korunma yolları hakkında bilgilerinin yetersiz ve eğitime gereksinimleri olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya katılan kuaför ve berberlerin yüzde 92.6’sı HIV/AIDS’in kan nakliyle bulaşabileceğini, yüzde 85.2’si jilet, makas ve epilasyon iğnesinin bulaşmada etkili olabileceğini ifade etti. Araştırmaya katılanların yüzde 24.7’si öpüşmeyle, yüzde 3.7’si sarılma, kucaklaşma ve tokalaşmayla, yüzde 17.3’ü yiyecek, içeceklerle, yüzde 30.9’u öksürük, aksırıkla, yüzde 45.7’si havlu, çatal, kaşık, bardakla HIV/AIDS’in bulaşabileceğini belirtti. Araştırmaya katılan bazı kuaför ve berberlerin HIV’in bulaşma yolları hakkında yanlış bilgiye sahip olduğu gözlendi.

Araştırma grubundakilerin ancak yüzde 11.1’i geçmişte bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim alırken, yüzde 81.5’i bu konuda eğitim almak istediğini ifade etti. Gruptakilerin yüzde 51.9’u HIV’den aşıyla korunabileceğini, yüzde 29.6’sı ise tedavisinin mümkün olduğunu ifade etti. Araştırmaya katılanların yüzde 19.8’i HIV/AIDS mikrobu taşıyan kişiden diğer sağlam kişiye hastalığın bulaşmayacağını düşünüyor.

Epilasyon uygulanan salonların yüzde 60’ında müşterinin kendisine ait iğne kullanıldığı bildirdi. Manikür pedikür uygulanan salonların yüzde 77.8’inde aletler sterilizatörle, yüzde 11.1’i kaynatılarak mikropsuz hale getiriliyor. Ancak araştırma grubundakilerin büyük çoğunluğu bu tür bulaşma olabileceğini bilmekle birlikte yüzde 14.8’lik bir kesim bulaşma olmayacağını düşünüyor.

Kuaför ve güzellik salonlarında çalışan bireylerin HIV/AIDS’in bulaşma yolları ve korunmaya ilişkin bilgilerinin istenen düzeyde olmadığı belirlenen araştırmada, "Kuaför ve berber her müşterinin kanında mikrop varmış gibi diğer müşterilerini ve kendisini korumak için önlemler almalıdır" denildi.

Araştırma sonucunda kuaför ve berberlere şu önerilerde bulunuldu:

".Bu çalışmada epilasyon, manikür ve pedikür aletlerinin steril kullanımı güvenli görülmekle birlikte epilasyon iğnesi her seansta tek kullanımlık olmalıdır. Her salon için mevcut sterilizasyon düzenekleri kurularak bunların etkili kullanımı konusunda çalışanlar eğitilmelidir.

Çalışmaya katılanlar kendi sağlıklarını korumak için, koruyucu önlemlere (maske, eldiven, el yıkama) gereken özeni göstermemektedir. Bu konuda da bireyler eğitilmelidir.

Hastalığın yayılmasını önlemede korunma önemlidir. Bu da her düzeyde eğitimle mümkündür.

Topluma sağlık eğitimi verirken, sağlığı geliştirme davranışlarını kazandırmak temel hedef olmalıdır. Verilen bilgi davranış değişikliğine yol açmalıdır ki eğitim amacına ulaşsın.

HIV virüsünün klasik dezenfektanlara (batikon, zefiran gibi) dirençli olduğu bilindiğine göre kuaförlere bu davranışları konusunda eğitim verilmelidir.

Traş, manikür-pedikür, epilasyonda kullanılan aletlerin yeterince temizlenmemesi ve bu konuda bilgi eksikliği olması HIV/AIDS dahil tüm kan yoluyla bulaşan (Hepatit B, C, Sifiliz gibi) infeksiyon hastalıklarının bulaşması yönünden ürkütücüdür.

Bulgularımızda çalışanların kendi sağlıklarını korumak için koruyucu önlemlere (eldiven, el yıkama) gereken özeni göstermedikleri bulunmuştur


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !